[Vật lí 9] Chuyên đề Quang học

  Mục lục bài giảng
  • Sự tạo ảnh trong máy ảnh
Nhấn để bật tiếng
X

Sự tạo ảnh qua máy ảnh (THAM KHẢO)

Sự tạo ảnh qua máy ảnh

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào