[Vật lí 9] Chuyên đề Quang học

  Mục lục bài giảng
  • Trường hợp 1, 2
  • Trườn hợp 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào