[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động cơ

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Dao động điều hoà

Bài 2: Bài tập cơ bản về dao động điều hòa

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 9

Chú ý: Trong ví dụ 3 các em sửa lại đơn vị của tốc độ trung bình là 6 cm/s.

Chưa có thông báo nào