[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động cơ

  Mục lục bài giảng
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Ví dụ 9
 • Ví dụ 10
 • Dặn dò
Nhấn để bật tiếng
X

Con lắc đơn

Bài 2: Bài tập con lắc đơn dao động điều hòa

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào