[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động cơ

  Mục lục bài giảng
  • 1) Mô phỏng dao động tất dần của con lắc lò xo và con lắc đơn
  • 2) Dao động tắt dần
  • 3) Ứng dụng dao động tắt dần
  • 4) Dao động duy trì
  • 5) Dao động cưỡng bức
  • 5) Mô phỏng hiện tượng cộng hưởng
  • 6) Tổng kết dao động cưỡng bức
  • Một số hiện tượng thực tế
Nhấn để bật tiếng
X

Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Bài 1: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào