[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động cơ

  Mục lục bài giảng
  • 1) Viết phương trình dao dộng điều hòa
  • 2) Giải hệ phương trình lượng giác
  • 3) Xác định φ trên đường tròn
  • 4) VTCB lệch khỏi gốc tọa độ
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình dao động điều hòa

Bài 1: Viết phương trình dao động điều hòa

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào