[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động cơ

  Mục lục bài giảng
 • 1) Giới thiệu tổng hợp dao động
 • 2) Biểu diễn dao động điều hòa
  • a) Biểu diễn lượng giác
  • b) Biểu diễn Vec-tơ
 • 3) Tổng hợp dao động bằng véc-tơ quay
  • a) Giải tích Véc-tơ
  • b) Tổng hợp dao động điều hòa
  • c) Một số lưu ý
Nhấn để bật tiếng
X

Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số

Bài 1: Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số bằng phương pháp giản đồ Fre-nen

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào