[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động cơ

  Mục lục bài giảng
  • 1. Lò xo và con lắc lò xo
  • 2. Con lắc lò xo dao động điều hòa
  • Ví dụ đo chu kì con lắc dao động
Nhấn để bật tiếng
X

Con lắc lò xo

Bài 1: Con lắc lò xo dao động điều hòa

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 7

Chưa có thông báo nào