[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Dao động cơ

  Mục lục bài giảng
  • Sơ đồ bài tập
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Con lắc lò xo

Bài 2: Bài tập con lắc lò xo dao động điều hòa

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 0


Chú ý: Trong Ví dụ 4: phút 1'57s, thầy viết nhầm t = 5 s; các em sửa thành t = 0,5s.

Chưa có thông báo nào