[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Sóng cơ và sóng âm

  Mục lục bài giảng
  • Các ví dụ lý thuyết điển hình
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Sóng cơ

Bài 2: Xác định các đặc trưng của sóng cơ

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 7

Chưa có thông báo nào