[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Sóng cơ và sóng âm

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Giao thoa sóng

Bài 3: So sánh dao động của hai phần tử môi trường

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào