[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Sóng cơ và sóng âm

  Mục lục bài giảng
  • 1) Dạng phương trình
  • 2) Đặc điểm
  • 3) Dao động trên phương truyền sóng
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình sóng cơ

Bài 1: Phương trình sóng cơ

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 4

Chưa có thông báo nào