[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Sóng cơ và sóng âm

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình sóng cơ

Bài 2: Bài tập về phương trình sóng cơ

Độ dài: 3 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào