[Nền tảng Vật lí 12] Chuyên đề Sóng cơ và sóng âm

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Giao thoa sóng

Bài 2: Xác định độ lệch pha và biên độ sóng khi xảy ra giao thoa

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 3

Chưa có thông báo nào