penc_peni_penm_nentang_botro_maycourse

PEN-C Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh (2017-2018)

CHUYÊN ĐỀ 1: HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 14: Chuỗi bài tập về Amino axit, Protein, Peptit - Bài tập Aminoaxit (Phần 1)

Độ dài: 40 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (10)