Khóa học tốt lớp 10

Ôn luyện Hóa học 10 - Thầy Vũ Khắc Ngọc (2017-2018)

Chuyên đề 3. Liên kết Hóa học

Bài 1.1. Liên kết hóa học - liên kết ion (Phần 1)

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học xu hướng tham gia liên kết của các nguyên tử và khái niệm liên kết ion

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Xu hướng liên kết của các nguyên tử trong phân tử
    • Lý thuyết
    • Các ví dụ
  • Liên kết ion
X