Ôn hè Toán 4 - Thầy Hà Đình Hạnh

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Cách đọc số có 6 chữ số
  • Cách viết số có 6 chữ số
  • So sánh số tự nhiên
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP VỀ SỐ TRONG PHẠM VI 100 000

Bài 01. Ôn tập các số có sáu chữ số.

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 5.227

Chưa có thông báo nào