Ôn hè Toán 4 - Thầy Hà Đình Hạnh

  Mục lục bài giảng
 • Các đại lượng đo
  • Bảng đơn vị đo độ dài
  • Đơn vị đo diện tích
  • Bảng đơn vị đo khối lượng
  • Đơn vị đo thời gian
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1 + 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 3. BIỂU THỨC CHỨA CHỮ VÀ CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO

Bài 02. Ôn tập về đại lượng đo.

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.681

Chưa có thông báo nào