Ôn hè Toán 4 - Thầy Hà Đình Hạnh

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết cần nhớ
  • Chia một tổng cho một số; Chia một số cho một tích
  • Chia một tích cho một số
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP VỀ SỐ TRONG PHẠM VI 100 000

Bài 05. Ôn tập về phép chia (P1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.262

Chưa có thông báo nào