Ôn hè Toán 4 - Thầy Hà Đình Hạnh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3 + 4
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 2. ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Bài 01. Ôn tập về trung bình cộng.

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 3.226

Chưa có thông báo nào