Ôn hè Toán 4 - Thầy Hà Đình Hạnh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1 + 2
  • Bài 3 + 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

HKII – CHỦ ĐỀ 4. ÔN TẬP HÌNH HỌC

Bài 01. Ôn tập về hình học.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 844

- GV đính chính video bài giảng:

Clip "Bài 1 + 2" (08:10): Cần số viên gạch là: 25 600 000 : 1600 = 1600 (viên gạch)
Sửa thành: Cần số viên gạch là: 25 600 000 : 1600 = 16 000 (viên gạch)

Chưa có thông báo nào