Ôn hè Toán 4 - Thầy Hà Đình Hạnh

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết cần nhớ
  • Dãy số tự nhiên
  • Cách tìm số số hạng của dãy số cách đều tăng dần
  • Tổng của dãy số cách đều
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP VỀ SỐ TRONG PHẠM VI 100 000

Bài 02. Dãy số tự nhiên.

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 4.506

- GV đính chính video bài giảng.

Clip Tổng của dãy số cách đều (1:30): 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 99 + 100 = (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 97) + ...
Sửa thành: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 99 + 100 = (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98) + ...

Chưa có thông báo nào