Ôn hè Toán 4 - Thầy Hà Đình Hạnh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1 + 2 + 3
  • Bài 4 + 5
Nhấn để bật tiếng
X

HKII – CHỦ ĐỀ 5. ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

Bài 01. Bài toán trung bình cộng.

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.631

Chưa có thông báo nào