Ôn hè Toán 4 - Thầy Hà Đình Hạnh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 2. ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Bài 02. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.361

Chưa có thông báo nào