Ôn hè Toán 4 - Thầy Hà Đình Hạnh

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp giải toán
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

HKII – CHỦ ĐỀ 5. ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

Bài 04. Bài toán Hiệu - Tỉ số.

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.825

Chưa có thông báo nào