Ôn hè Toán 4 - Thầy Hà Đình Hạnh

  Mục lục bài giảng
  • Biểu thức chứa chữ
  • Các yếu tố hình học cơ bản
  • Cách vẽ hai đường thẳng vuông góc - hai đường thẳng song song
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 3. BIỂU THỨC CHỨA CHỮ VÀ CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO

Bài 01. Biểu thức chứa chữ và yếu tố hình học cơ bản.

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.630

Chưa có thông báo nào