Ôn hè Toán 4 - Thầy Hà Đình Hạnh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

HKII – CHỦ ĐỀ 2. ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ

Bài 02. Ôn tập các phép toán với phân số.

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.625

Chưa có thông báo nào