Ôn hè Toán 4 - Thầy Hà Đình Hạnh

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài 1 + 2 + 3
  • Bài 4 + 5 + 6
Nhấn để bật tiếng
X

HKII – CHỦ ĐỀ 5. ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

Bài 02. Bài toán Tổng - Hiệu.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.601

Chưa có thông báo nào