Ôn hè Toán 3 - Cô Nguyễn Thị Huệ

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Thực hiện phép tính
  • Dạng 2: Tìm thành phần chưa biết trong phép tính cộng - phép tính trừ
  • Dạng 3: So sánh
  • Dạng 4: Bài toán có lời văn
Nhấn để bật tiếng
X

HKI – CHỦ ĐỀ 1. SỐ VÀ PHÉP TÍNH

Bài 02. Phép cộng, trừ các số trong phạm vi 1000.

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.777

Chưa có thông báo nào