Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • 2. Cảm nhận của Nhĩ về con người
    • a. Về Liên
    • b. Về đứa con
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 27

Bài 2: Bến quê (Phần 2) - Tham khảo

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 93

Chưa có thông báo nào