Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Khởi ngữ và các thành phần biệt lập
  • Liên kết câu và liên kết đoạn văn
  • Nghĩa tường minh và hàm ý
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 27

Bài 3: Ôn tập Tiếng Việt

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 52

Chưa có thông báo nào