Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Danh từ, động từ, tính từ
  • Các từ loại khác - Bài tập 1
  • Các từ loại khác - Bài tập 2,3
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 29

Bài 2: Tổng kết về ngữ pháp

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 46

Chưa có thông báo nào