Ngữ văn 9 - Cô Đỗ Khánh Phượng

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm của hợp đồng (Tham khảo)
  • Cách làm hợp đồng
Nhấn để bật tiếng
X

TUẦN 29

Bài 3: Hợp đồng

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 40

Chưa có thông báo nào