Ôn luyện Tiếng Anh 5 (hệ 10 năm) - Cô Hương Omega

  Mục lục bài giảng
  • Đọc thơ
  • What to remember
  • Exercise 1, 2
  • Exercise 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

Unit 10: When will Sports Day be?

LESSON 2: Skill Reinforcement

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 618

Chưa có thông báo nào