Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Đọc - hiểu văn bản
  • Giải câu 1- ý 1 trang 20 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 1- ý 2 trang 20 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2- ý 1 trang 20 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2- ý 2 trang 20 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 trang 20 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 4 trang 20 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 5 trang 20 Ngữ văn 9 tập 1
 • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Độ dài: 65 phút - Số lượt học 112

Chưa có thông báo nào