Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc - hiểu
  • Giải câu 1 trang 95 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 ý 1 trang 95 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 ý 2 -3 trang 95 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 ý 1 trang 96 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 ý 2 trang 96 Ngữ văn 9 tập 1
 • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 13

Chưa có thông báo nào