Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc - hiểu
  • Giải câu 1 ý 1 trang 115 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 1 ý 2 trang 115 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 2 trang 115 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 3 trang 115 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 4 trang 115 Ngữ văn 9 tập 1
  • Giải câu 5 trang 115 Ngữ văn 9 tập 1
 • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ I

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (trích Truyện Lục Vân Tiên)

Độ dài: 91 phút - Số lượt học 7

Chưa có thông báo nào