Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc - hiểu văn bản
  • Giải câu 1 trang 17 Ngữ văn 9 tập 2
  • Giải câu 2 trang 17 Ngữ văn 9 tập 2
  • Giải câu 3 trang 17 Ngữ văn 9 tập 2
  • Giải câu 4 trang 17 Ngữ văn 9 tập 2
  • Giải câu 5 trang 17 Ngữ văn 9 tập 2
 • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ II

Tiếng nói của văn nghệ

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào