Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc hiểu văn bản
  • Câu 1
  • Câu 2 ý 1
  • Câu 2 ý 2
  • Câu 3
  • Câu 4
  • Câu 5
 • Luyện tập
  • Câu 1
  • Câu 2
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ II

Con cò

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 6

Chưa có thông báo nào