Hướng dẫn giải bài tâp Ngữ văn 9

  Mục lục bài giảng
 • Phần mở đầu
 • Đọc-hiểu văn bản
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 2 (tiếp theo)
  • Câu 3
  • Câu 4
  • Câu 5
  • Câu 6
  • Câu 6 (tiếp theo)
 • Luyện tập
  • Câu 1
  • Câu 2
Nhấn để bật tiếng

HỌC KÌ II

Bến quê (trích)

Độ dài: 77 phút - Số lượt học 2

Chưa có thông báo nào