Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
  • Góc vuông, góc không vuông
    • Kiến thức cần nhớ
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 10. Góc vuông, góc không vuông. Đề - ca – mét, Héc – tô – mét. Bảng đơn vị đo độ dài.

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2.126

Chưa có thông báo nào