Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
 • Góc vuông, góc không vuông
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2
 • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét. Bảng đơn vị đo độ dài
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài 1 + 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 10. Góc vuông, góc không vuông. Đề - ca – mét, Héc – tô – mét. Bảng đơn vị đo độ dài.

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 1.669

Chưa có thông báo nào