Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
 • Kiến thức cần nhớ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000.

Bài 15. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.108

Chưa có thông báo nào