Toán 3 - Cô Cao Thị Dung

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000.

Bài 05. Phép cộng trừ các số trong phạm vi 100 000.

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.031

- GV đính chính video bài giảng:

Clip Bài 3.
+ Đề bài: Xã Xuân Phương có 68 700 cây ăn quả.
+ Sửa thành: Xã Xuân Phương có 6800 cây ăn quả.

Chưa có thông báo nào