Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
    • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 18. Luyện tập ước chung lớn nhất

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 6.550

Đính chính: Độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông có thể chia được là 15 cm.

Chưa có thông báo nào