Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 18. Luyện tập ước chung lớn nhất

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Đính chính: Độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông có thể chia được là 15 cm.

Trao đổi bài (3)

X