Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 2. ĐOẠN THẲNG

Bài 08. Trung điểm của đoạn thẳng

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Trung điểm của đoạn thẳng.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Trung điểm của đoạn thẳng
    • Phương pháp chứng minh trung điểm của 1 đoạn thẳng
  • Bài tập vận dụng
    • Bài tập
X