Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • Tính chất của đẳng thức
    • Quy tắc chuyển vế
  • Bài tập vận dụng
    • Bài 1. Tìm số nguyên x
    • Bài 2. Tìm x (bài toán có chứa dấu giá trị tuyệt đối)
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. SỐ NGUYÊN

Bài 07. Quy tắc chuyển vế - Bài tập

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 7.927


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về:Quy tắc chuyển vế
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào