Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ

Bài 09. Tìm giá trị phân số của một số cho trước.

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • 1. Ví dụ minh họa
    • 2. Quy tắc
  • Bài tập vận dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
X