Toán 6 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

CHƯƠNG 5. GÓC

Bài 06. Đường tròn – Tam giác

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Đường tròn
  • 2. Tam giác ABC là gì ?
  • 3. Vận dụng
X