Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

  Mục lục bài giảng
  • Khổ 3-4
  • Khổ 5-6
  • Khổ 7
Nhấn để bật tiếng
X

HỌC KÌ I

Bài 41: Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phần 3)

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 3.263

Chưa có thông báo nào