Ngữ văn 9 - Thầy Nguyễn Phi Hùng

HỌC KÌ I

Bài 48: Đoàn thuyền đánh cá (Phần 3)

Độ dài: 42 phút

Tóm tắt nội dung


Ở bài giảng phần 3, thầy giáo Nguyễn Phi Hùng sẽ hướng dẫn các em đi tìm hiểu ba khổ thơ của bài Đoàn thuyền đánh cá là khổ thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Bằng việc phân tích chi tiết từ không gian thiên nhiên, vẻ đẹp của biển quê hương ... đến các biện pháp tu từ được tác giả sử dụng, thầy giáo sẽ giúp các hiểu một cặn kẽ, chi tiết về ba đoạn thơ này. Vì thế, các em nhớ theo dõi bài giảng và ghi chép lại nhé!

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Khổ thơ thứ 3
  • Khổ thứ thứ 4 và thứ 5
X